• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Tester twornika Motoplat VC-203D jest solidnym i łatwym w obsłudze urządzeniem z jednofazowym zasilaniem 220 V.

Aby przetestować rdzeń twornika, po prostu umieść go na pryzmie pomiarowej, połóż dostarczony metalowy pasek na rdzeniu i powoli obracaj twornik wokół jego osi. Ewentualne zwarcia identyfikowane są przez niewielkie drgania metalowego paska. Wadliwe kolektory znajdują się w miejscu, w którym styka się szczelina twornika i metalowy pasek.

Ewentualne zwarcia między segmentami komutatora twornika prądu stałego można wykryć za pomocą dostarczonych sond testowych. Po prostu połóż dwie sondy na dwóch sąsiadujących segmentach komutatora i powoli obracaj twornik wokół jego osi. Amperomierz pokazuje, czy występują problemy z twornikiem.