• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Tester Motoplat VC-07 USB jest uzupełnieniem Twojego obecnego sprzętu testującego. Pozwala on sprawdzać i testować alternatory zamontowane w najnowszych samochodach, takich jak BMW, Mercedes Benz, Volkswagen czy Audi.

Tester alternatora VC-07 USB w zaledwie kilka sekund automatycznie identyfikuje regulator typu COM zastosowany w alternatorze, który należy przetestować, i wyświetla go w 30 różnych protokołach wraz z jego kodem identyfikacyjnym. Istnieje nawet możliwość identyfikacji typu regulatora z pominięciem samego alternatora.

Gdy tester sprawdza alternatory sterowane PWM i PD, na monitorze wyświetlane są również informacje o sygnale DFM.

Początkowe ustawienie napięcia testera VC-07 USB wynosi 14,5 V, ale można je zmienić, naciskając przyciski „15,5 V”, „13,5 V”, „12,5 V” lub przycisk „OFF”.
Sygnał DFM wyświetlany jest w procentach (%), co pozwala ocenić wydajność podczas ładowania w określonym momencie.
Dodatkową funkcją testera alternatora VC-07 USB jest woltomierz.

Tester alternatora VC-07 wyposażony został w złącze USB i ma własne oprogramowanie, które można zainstalować na komputerze stacjonarnym lub laptopie.